Usługi Doradcze, Szkolenia, GastronomiaUSŁUGI DORADCZE – PODSTAWOWY ZAKRES:

 • Prowadzenie konsultacji i udzielaniem porad prawnych w zakresie prawa pracy i prawa związkowego.
 • Sporządzanie opinii prawnych i innych pism, w tym wzorów dokumentów niezbędnych w sprawach z zakresu indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy oraz prawa związkowego.
 • Projektowanie i opiniowanie aktów prawnych z zakresu prawa pracy, m.in.:
  • układów zbiorowych pracy,
  • porozumień zbiorowych, np. o współpracy pomiędzy pracodawcą, a związkami zawodowymi,
  • regulaminów: pracy, wynagradzania, nagród i premiowania oraz regulaminów tworzenia i podziału zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Tworzenie działań osłonowych dla załogi w trakcie redukcji zatrudnienia, w szczególności „pakietów socjalnych”,
 • Przeprowadzanie i weryfikowanie wartościowania stanowisk pracy wraz z łączeniem w efektywne systemy wynagradzania.
 • Tworzenie systemów ocen pracowniczych.
 • Budowanie systemu rekrutacji i szkoleń pracowników.
 • Projektowanie systemów motywacyjnych.
 • Projektowanie i wdrażanie zmian organizacyjnych w zakresie organizacji pracy.
 • Doradztwo w zakresie funkcjonowania Rad pracowników.
 • Efektywne funkcjonowanie Społecznej Inspekcji Pracy.
 • Ocena ryzyka zawodowego w związku z wykonywaną pracą.

 

Sala Szkoleniowa/Konferencyjna
w siedzibie spółki


Sala Szkoleniowa/Konferencyjna<br />w siedzibie spółki

SZKOLENIA – PODSTAWOWY ZAKRES:

 • Wszelka tematyka związana z zakresem usług doradczych.
 • Szkolenia podstawowe bhp dla pracowników.