Usługi

USŁUGI DORADCZE – PODSTAWOWY ZAKRES:

 • Prowadzenie konsultacji i udzielaniem porad prawnych w zakresie prawa pracy i prawa związkowego.
 • Sporządzanie opinii prawnych i innych pism, w tym wzorów dokumentów niezbędnych w sprawach z zakresu indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy oraz prawa związkowego.
 • Projektowanie i opiniowanie aktów prawnych z zakresu prawa pracy, m.in.:
  • układów zbiorowych pracy,
  • porozumień zbiorowych, np. o współpracy pomiędzy pracodawcą, a związkami zawodowymi,
  • regulaminów: pracy, wynagradzania, nagród i premiowania oraz regulaminów tworzenia i podziału zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Tworzenie działań osłonowych dla załogi w trakcie redukcji zatrudnienia, w szczególności „pakietów socjalnych”,
 • Przeprowadzanie i weryfikowanie wartościowania stanowisk pracy wraz z łączeniem w efektywne systemy wynagradzania.
 • Tworzenie systemów ocen pracowniczych.
 • Budowanie systemu rekrutacji i szkoleń pracowników.
 • Projektowanie systemów motywacyjnych.
 • Projektowanie i wdrażanie zmian organizacyjnych w zakresie organizacji pracy.
 • Doradztwo w zakresie funkcjonowania Rad pracowników.
 • Efektywne funkcjonowanie Społecznej Inspekcji Pracy.
 • Ocena ryzyka zawodowego w związku z wykonywaną pracą.

 

Sala Szkoleniowa/Konferencyjna w siedzibie spółki

 

SZKOLENIA – PODSTAWOWY ZAKRES:

 • Wszelka tematyka związana z zakresem usług doradczych.
 • Szkolenia podstawowe bhp dla pracowników.

SOLAR Sp. z o.o.
NIP: 784-16-93-436
REGON: 630860203

Informacje ogólne: „Solar” spółka kapitałowa osób prawnych
Rok założenia i rozpoczęcia działalności: 1996-1997
Siedziba: Gniezno, ul. Roosevelta 41C

Oddziały:
OW Jarosławiec, ul. Bałtycka 12
OW Pustkowo, ul. Spacerowa 22

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009041.

Zarząd Spółki: jednoosobowy i pełnomocnicy

Członek Wielkopolskiej Izby Turystycznej:
Zezwolenie Wojewody Wielkopolskiego na organizację imprez turystycznych nr 33
Numer w Centralnym Rejestrze Zezwoleń 1515

MASZ PYTANIA? NAPISZ DO NAS!

6 + 2 =

II Ośrodek Wczasowy SOLAR w PUSTKOWIE

Siedziba Solar Sp. z o.o. w Gnieźnie

62-200 Gniezno, ul. Roosevelta 41C

tel.: 61 426 56 74
fax: 61 428 20 15

e-mail: solar@post.pl